LJUDLOGOTYP

Hur låter ditt företag?

Det Du hör är det Du känner..

I en tid när allt mer ljud strömmar i vår omgivning har ljudlogotypen fått en alltmer utmärkande plats i vår vardag. Många gånger tänker vi inte på det, men varje gång du startar en dator, slår igen en bildörr eller öppnar en påse chips - så finns där ett ljud som är designat specifikt för att låta just sådär. Att startljudet på en dator är unikt är kanske lättare att ta till sig, än varför chipstillverkaren lägger ner möda på att hitta den specifika blandningen av aluminium och plast, så att det rätta, tilltalande prasslet på påsen uppstår. För att inte tala om krispet i själva chipset..

Anledningen till den här ljuddesignen som pågår i vår närhet, ligger givetvis i att ljud har förmågan att förmedla värden och känslor bortom det vi ser och upplever. En ny bil, där dörren går igen med det där perfekt avvägda ljudet som signalerar kvalité, lyckas antagligen mycket bättre att sälja bilen än säljarens välsmorda munläder..

Hur vi upplever ljud är till viss del individuellt, men faktum är att vi människor är mycket mer samstämmiga i vår “ljudtillvaro” än vad vi kanske tror. Vi reagerar på gråtande barn, naglar över svarta tavlan och skratt på samma sätt. Vi har ungefär samma inställning till vad dur och moll representerar musikaliskt och vår hjärtrytm påverkas i lika hög grad av starka, monotona basgångar.

Man kan säga att det finns en genetisk ljudbank som påverkar oss människor hela tiden.

Ljud är helt enkelt något som vi har med oss - långt innan vi föds.

Så - hur låter ditt företag?

Tonic har över femton års erfarenhet kring att göra starka och individuella ljudlogotyper. Under mer än ett helt decennium har vi tagit fram ljudidentiteter för alla slags branscher och tjänster. Vi har skapat identiteter för svenska företag och vi har arbetat fram loggor för den internationella marknaden.

Alla har de en sak gemensamt - De har alla skapats utifrån en formula;

Känsla + Upplevelse + Engagemang + Unikum = Ljudidentitet

Vad är företaget och vad vill företaget?

Hur upplevs företaget och hur vill företaget upplevas?

Vad driver företaget och vad driver företagets kunder?

Vad särskiljer företaget från konkurrenterna?

När man laborerar med den här formulan föds det nya frågor och tillkommer nya svar och det är i den processen som det kreativa flödet får sin näring. När man börjar addera ovanstående parametrar så uppstår ett mönster - ett svar.

Det är summan av Känslan, som ska slå an tonen - summan av Upplevelsen, som ska slå an ett maner - och det är Engagemang och Unikum, som ska ge svar på hur detta ska utformas.

Det är komplext och det är abstrakt och det är precis sådant som får oss att tänka i nya banor, bortom det tillvanda och tillrättalagda. Det är där vi hittar det som gör varje företag unikt och som ger oss verktygen för hur det faktiskt låter..

På Tonic vet vi att man måste jobba bortom invanda föreställningar kring vad man TROR att målgrupp och anställda gillar, rent musikaliskt. För musikidentitens roll är inte att ligga genre-mässigt nära målgruppen - Identiteten ska istället lyft fram företaget i en viss anda - skapa en känsla.

I en grafisk profil, är det kompositionen mellan grafik och typografi som utgör en logotyp.

I ett audiellt perspektiv, är det kompositionen mellan melodi och varumärkeskänsla som skapar identiteten.

En ljudlogotyp måste höras.

Om du inte har förmågan att se till att ljudloggan får spelas ute i folks vardag så kommer den inte heller att skapa mervärde.

Om ljudloggan inte heller appellerar till det företaget representerar, så spelar det ingen roll hur mycket pengar du plöjer ner.

Den är inte sann i sitt sammanhang och kommer därför inte heller att generera kraft till varumärket.

Men om du lyckas, om du får fram en ljudlogotyp som fungerar, som representerar, då ska du också använda den på rätt sätt.

På Tonic har vi alltid som policy att se till att en ljudlogotyp ska kunna fungera i flera olika “kostymer”.

Dels som olika genrer, men även i lika medier. Den ska helt enkelt kunna fungera individuellt eller special-anpassat på samtliga plattformar. Om plattformen sedan är en världsomspännande TV-Kampanj eller en sponsorskylt i en ishockeyrink i Jönköping, spelar ingen roll. Om Du vill ha den som ringsignal eller som signatur i din kundradio eller kanske framförd av en symfoiniorkester - logotypen ska fungera på samtliga plattformar..

Vi ser till att det finns en kundsida på nätet där ljudlogotypen finns i alla de format, längder och specialanpassningar som efterfrågas. Här kan t.ex lokala återförsäljare enkelt ladda ner profilen i just det format som behövs för en specifik kampanj.

Allt det där är självklart.

Utmaningen ligger alltid i att hitta rätt - att få fram och leverera en ljudidentitet som representerar varumärket.

På Tonic skapar vi kompositioner - som positionerar.

Nedan följer ett exempel på arbetsprocessen vi framtagande av en ljudlogotyp / ljudidentitet.

 • 1. Införsäljning

  Införsäljning – För att en ljudprofil ska fungera är det bra om nyckelpersoner inom företaget har en kunskap om vad en ljudprofil är och vad dess syfte är. Därför håller vi gärna ett kortare föredrag om ljudprofilens styrka, vem använder den idag och hur skulle det kunna hjälpa företaget i sin framtida kommunikation.

 • 2. Ledord

  Tillsammans med företaget sätter vi oss ner och går igenom företagets profil i tryck, radio och film till dags datum. Ur detta underlag letas ledord upp, om vad företaget står för idag och vad de vill stå för i framtiden. Dessa ledord blir grunden till en ljudprofil.

 • 3. Musikaliska processen

  Den musikaliska processen påbörjas – Musiker sätts in i projektet och delges en strukturerad projektbeskrivning, ledord och eventuell musikinspiration. Musikerna får sedan jobba fritt, men avstämning sker kontinuerligt mellan musiker och Tonic. Vad behöver vridas och vad behöver eventuellt plockas bort?

 • 4. Utkast

  Ett embryo presenteras för kund och ev. reklambyrå, här tas en konstruktiv diskussion om vad som känns rätt eller eventuellt fel. Därefter påbörjas slutarbetet.

 • 5. Presentation

  Slutgiltig Ljudlogga presenteras för byrå & kund. Ljudloggan arbetas upp i olika format och anpassas för olika plattformar.

 • 6. Mediaplan

  En strategisk mediaplanering arbetas fram utifrån ljudloggan – Hur ska den användas initialt? Hur ska den integreras i kampanjmaterialet?

 • 7. Färdigt kampanjmaterial

  Färdigt kampanjmaterial presenteras för kund. Eventuell efterbearbetning och anpassning efter kunds önskemål.

 • 8. Filserver

  Tonic Produktion lägger upp samtliga versioner för nedladdning på nätet lösenordsskyddat. Länken sprids internt för lyssning och nedladdning av berörd personal.

Våra nöjda ljudprofilkunder är bl.a.

Ljudlogotyp, LJUDLOGOTYP

MUSIK & LJUDLOGOTYP