Tidigare Uppdrag: Radio - Vad har du på dig? Radio – Vad har du på dig? Nästa Uppdrag: Eat This! - Podcast Eat This! – Podcast

Dags att prata om

i Film, Företag, Utbildning

Tonic har på uppdrag av Allmänna Barnhuset producerat två filmer som ska belysa problemet med sexuella övergrepp mot barn. Den ena filmen vänder sig till vuxna (visas här) och den andra till barn.

Allmänna Barnhuset och Sveriges Regering vill öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp. Det är alldeles för många barn och unga i Sverige som är med om övergrepp.

Bidraget till Barnhuset ingår i regeringens handlingsplan mot människohandel av barn, sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp mot barn, som en av åtgärderna för att genom ökad kunskap förebygga, reducera och minska riskerna för att barn faller offer för sexuella övergrepp. Webbplatsen är också en del i Europarådets kampanj One in five.

LIKNANDE